THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN
Số ký hiệu: Số:26/BC-BTP
Trích yếu: Tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết trong tháng 01/2023 và nhiệm vụ tháng 02/2023
Ngày ban hành: 30/01/2023
Ngày có hiệu lực: 30/01/2023
Loại văn bản: Báo cáo
Cơ quan ban hành: Bộ Tư pháp
Người ký:
Chức danh: Thứ trưởng
Download: