THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN
Số ký hiệu: 90/BC-BTP
Trích yếu: Tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết trong tháng 4/2022, nhiệm vụ tháng 5/2022
Ngày ban hành: 27/04/2022
Ngày có hiệu lực: 27/04/2022
Loại văn bản: Báo cáo
Cơ quan ban hành: Bộ Tư pháp
Người ký:
Chức danh: Thứ trưởng
Download: