THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN
Số ký hiệu: 237/BC-BTP
Trích yếu: Tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết tháng 10/2021, nhiệm vụ tháng 11/2021
Ngày ban hành: 01/11/2021
Ngày có hiệu lực: 01/11/2021
Loại văn bản: Báo cáo
Cơ quan ban hành: Bộ Tư pháp
Người ký: Phan Chí Hiếu
Chức danh: Thứ trưởng
Download: