THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN
Số ký hiệu: 212/BC-BTP
Trích yếu: Tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh Quý III và nhiệm vụ Quý IV năm 2021
Ngày ban hành: 30/09/2021
Ngày có hiệu lực: 30/09/2021
Loại văn bản: Báo cáo
Cơ quan ban hành: Bộ Tư pháp
Người ký: Phan Chí Hiếu
Chức danh: Thứ trưởng
Download: