THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN
Số ký hiệu: 489/BTP-VĐCXDPL
Trích yếu: đôn đốc công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật
Ngày ban hành: 25/02/2021
Ngày có hiệu lực: 25/02/2021
Loại văn bản: Báo cáo
Cơ quan ban hành: Bộ Tư pháp
Người ký: Phan Chí Hiếu
Chức danh: Thứ trưởng
Download: