THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN
Số ký hiệu: Số 244/BC-BTP
Trích yếu: Tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết trong tháng 11/2020 và nhiệm vụ tháng 12/2020
Ngày ban hành: 30/11/2020
Ngày có hiệu lực: 30/11/2020
Loại văn bản: Báo cáo
Cơ quan ban hành: Bộ Tư pháp
Người ký: Phan Chí Hiếu
Chức danh: Thứ trưởng
Download: