THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN
Số ký hiệu: 449/BC-CP
Trích yếu: Tình hình thực hiện Nghị quyết số 718/NQ-UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp và Nghị quyết số 67/2013/QH13 của Quốc hội về tăng cường công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành năm 2020
Ngày ban hành: 02/10/2020
Ngày có hiệu lực: 02/10/2020
Loại văn bản: Báo cáo
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Lê Thành Long
Chức danh: Bộ trưởng
Download: