THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN
Số ký hiệu: 165/BC-BTP
Trích yếu: Tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết trong tháng 7/2020 và nhiệm vụ tháng 8/2020
Ngày ban hành: 30/07/2020
Ngày có hiệu lực: 30/07/2020
Loại văn bản: Báo cáo
Cơ quan ban hành: Bộ Tư pháp
Người ký: Phan Chí Hiếu
Chức danh: Thứ trưởng
Download: