THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN
Số ký hiệu: 72/BC-BTP
Trích yếu: Tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết trong Quý I/2020, nhiệm vụ Quý II/2020
Ngày ban hành: 26/03/2020
Ngày có hiệu lực: 26/03/2020
Loại văn bản: Báo cáo
Cơ quan ban hành: Bộ Tư pháp
Người ký: Phan Chí Hiếu
Chức danh: Thứ trưởng
Download: