THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN
Số ký hiệu: 27/BC-BTP
Trích yếu: Tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết trong tháng 01/2020 và nhiệm vụ tháng 02/2020
Ngày ban hành: 31/01/2020
Ngày có hiệu lực: 31/01/2020
Loại văn bản: Báo cáo
Cơ quan ban hành: Bộ Tư pháp
Người ký: Phan Chí Hiếu
Chức danh: Thứ trưởng
Download: