THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN
Số ký hiệu: 342/BC-BTP
Trích yếu: Tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết năm 2019, nhiệm vụ năm 2020
Ngày ban hành: 25/12/2019
Ngày có hiệu lực: 25/12/2019
Loại văn bản: Báo cáo
Cơ quan ban hành: Bộ Tư pháp
Người ký: Phan Chí Hiếu
Chức danh: Thứ trưởng
Download: