THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN
Số ký hiệu: 234/BC-BTP
Trích yếu: Tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết trong tháng 8/2019, nhiệm vụ tháng 9/2019
Ngày ban hành: 30/08/2019
Ngày có hiệu lực: 30/08/2019
Loại văn bản: Báo cáo
Cơ quan ban hành: Bộ Tư pháp
Người ký: Phan Chí Hiếu
Chức danh: Thứ trưởng
Download: