THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN
Số ký hiệu: 173/BC-BTP
Trích yếu: Tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết tháng 7/2018 và nhiệm vụ tháng 8/2018
Ngày ban hành: 27/07/2018
Ngày có hiệu lực: 27/07/2018
Loại văn bản: Báo cáo
Cơ quan ban hành: Bộ Tư pháp
Người ký:
Chức danh: Thứ trưởng
Download: