THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN
Số ký hiệu: 122/BC-BTP.
Trích yếu: Tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh trong tháng 5 năm 2018 và nhiệm vụ các tháng tiếp theo của năm 2018
Ngày ban hành: 01/06/2018
Ngày có hiệu lực: 01/06/2018
Loại văn bản: Báo cáo
Cơ quan ban hành: Bộ Tư pháp
Người ký:
Chức danh: Thứ trưởng
Download: