Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên

Họ và tên Hoàng Lệ Na
Giới tính Nữ
Sinh ngày 28/08/2010
CMND
Cấp Ngày
Cấp tại
Nơi sinh Lạng Sơn
Dân tộc Kinh
Quốc tịch Việt Nam
Nghề nghiệp Còn nhỏ
Nơi thường trú Xã Tân Kim, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên
Ngày thông báo

21/11/2016

Người xin thôi quốc tịch Việt Nam