Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị

Họ và tên Park Linh Sam
Giới tính Nữ
Sinh ngày 05/09/2014
CMND
Cấp Ngày
Cấp tại
Nơi sinh Bệnh viện phụ sản quốc tế Sài Gòn, quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Dân tộc Kinh
Quốc tịch Việt Nam
Nghề nghiệp Còn nhỏ
Nơi thường trú Khu phố 3, phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Ngày thông báo

04/10/2016
(Đã hết hạn thông báo)

Người xin thôi quốc tịch Việt Nam