Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình

Họ và tên Nguyễn Việt Hàn
Giới tính Nam
Sinh ngày 15/12/2014
CMND Hộ chiếu số: C0637663 do Cục QLXNC cấp ngày 09/9/2015
Cấp Ngày
Cấp tại
Nơi sinh Bệnh viện Từ Dũ, thành phố Hồ Chí Minh
Dân tộc Kinh
Quốc tịch Việt Nam
Nghề nghiệp Còn nhỏ
Nơi thường trú Xã Minh Tân, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình
Ngày thông báo

06/09/2016
(Đã hết hạn thông báo)

Người xin thôi quốc tịch Việt Nam