Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận

Họ và tên Kim Hoàng Nhân
Giới tính Nam
Sinh ngày 18/08/2013
CMND Hộ chiếu số: C0016935, cấp ngày 22/01/2015
Cấp Ngày
Cấp tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh
Nơi sinh Đại Thành, xã Mương Mán, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận
Dân tộc
Quốc tịch Việt Nam
Nghề nghiệp Còn nhỏ
Nơi thường trú Xã Mương Mán, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận
Ngày thông báo

11/08/2016
(Đã hết hạn thông báo)

Người xin thôi quốc tịch Việt Nam