Sở Tư pháp thành phố Hà Nội

Họ và tên Bùi Siwon
Giới tính Nữ
Sinh ngày 19/07/2015
CMND
Cấp Ngày
Cấp tại
Nơi sinh Tỉnh Gyeonggi - Hàn Quốc
Dân tộc Kinh
Quốc tịch Việt Nam
Nghề nghiệp Còn nhỏ
Nơi thường trú P1509, Mỹ Đình Plaza, 138 Trần Bình, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Ngày thông báo

25/07/2016
(Đã hết hạn thông báo)

Người xin thôi quốc tịch Việt Nam