Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương

Họ và tên Nguyễn Thị Hỡi
Giới tính Nữ
Sinh ngày 20/10/1987
CMND Hộ chiếu số B4518253
Cấp Ngày 16/09/2010
Cấp tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh
Nơi sinh Huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương
Dân tộc Kinh
Quốc tịch Việt Nam
Nghề nghiệp
Nơi thường trú
Xã Cẩm Định, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương
Ngày thông báo

01/09/2015
(Đã hết hạn thông báo)

Người xin thôi quốc tịch Việt Nam