Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng

Họ và tên Lee Min Ji
Giới tính Nữ
Sinh ngày 03/05/2011
CMND
Cấp Ngày
Cấp tại
Nơi sinh
Dân tộc Kinh
Quốc tịch Việt Nam
Nghề nghiệp Còn nhỏ
Nơi thường trú
Tổ 3, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng
Ngày thông báo

10/06/2015
(Đã hết hạn thông báo)

Người xin thôi quốc tịch Việt Nam