Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh

Họ và tên Lâm Thị Hòa
Giới tính Nữ
Sinh ngày 02/07/1960
CMND 023742916
Cấp Ngày 25/04/2013
Cấp tại Công an Thành phố Hồ Chí Minh
Nơi sinh An Giang
Dân tộc
Quốc tịch Việt Nam
Nghề nghiệp
Nơi thường trú
83 Nguyễn Huệ, Phường Bế Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Ngày thông báo

15/05/2014
(Đã hết hạn thông báo)

Người xin thôi quốc tịch Việt Nam