Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh

Họ và tên Trương Lập Phát
Giới tính Nam
Sinh ngày 18/04/1996
CMND 025464133
Cấp Ngày 19/04/2011
Cấp tại Công an Thành phố Hồ Chí Minh
Nơi sinh Thành phố Hồ Chí Minh
Dân tộc
Quốc tịch Việt Nam
Nghề nghiệp
Nơi thường trú
83 Nguyễn Huệ, Phường Bế Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Ngày thông báo

15/05/2014
(Đã hết hạn thông báo)

Người xin thôi quốc tịch Việt Nam