Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh

Họ và tên Trương Muội (Trương Mỹ Lan)
Giới tính Nữ
Sinh ngày 13/10/1956
CMND 020543600
Cấp Ngày 24/06/2007
Cấp tại Công an Thành phố Hồ Chí Minh
Nơi sinh Sài Gòn
Dân tộc
Quốc tịch Việt Nam
Nghề nghiệp
Nơi thường trú
57 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Ngày thông báo

15/05/2014
(Đã hết hạn thông báo)

Người xin thôi quốc tịch Việt Nam