Sở Tư pháp TP. Hồ Chí Minh

Họ và tên Trương Huệ Vân
Giới tính Nữ
Sinh ngày 21/03/1988
CMND 024158112
Cấp Ngày 25/04/2013
Cấp tại Công an TP. Hồ Chí Minh
Nơi sinh Sài Gòn
Dân tộc Kinh
Quốc tịch Việt Nam
Nghề nghiệp
Nơi thường trú 83 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Ngày thông báo

15/05/2014
(Đã hết hạn thông báo)

Người xin thôi quốc tịch Việt Nam