Sở Tư pháp TP. Hồ Chí Minh

Họ và tên Trương Huệ Nhi
Giới tính Nữ
Sinh ngày 02/03/1992
CMND 024797580
Cấp Ngày 03/08/2007
Cấp tại Công an TP. Hồ Chí Minh
Nơi sinh Sài Gòn
Dân tộc Kinh
Quốc tịch Việt Nam
Nghề nghiệp
Nơi thường trú 36 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Ngày thông báo

15/05/2014
(Đã hết hạn thông báo)

Người xin thôi quốc tịch Việt Nam