Họ và tên Trương Mễ
Giới tính Nam
Sinh ngày 15/12/1965
CMND 021606105
Cấp Ngày 25/06/2007
Cấp tại Công an TP. Hồ Chí Minh
Nơi sinh Sài Gòn
Dân tộc Kinh
Quốc tịch Việt Nam
Nghề nghiệp
Nơi thường trú 36 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Ngày thông báo

15/05/2014
(Đã hết hạn thông báo)

Người xin thôi quốc tịch Việt Nam