Sở Tư pháp TP. Hồ Chí Minh

Họ và tên Trương Lập Hưng
Giới tính Nam
Sinh ngày 23/06/1986
CMND 024158113
Cấp Ngày 21/03/2012
Cấp tại Công an TP. Hồ Chí Minh
Nơi sinh Long Xuyên (An Giang)
Dân tộc Kinh
Quốc tịch Việt Nam
Nghề nghiệp
Nơi thường trú 83 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Ngày thông báo

15/05/2014
(Đã hết hạn thông báo)

Người xin thôi quốc tịch Việt Nam