Sở Tư pháp TP. Hồ Chí Minh

Họ và tên Châu Cẩm Tú
Giới tính Nữ
Sinh ngày 14/12/2003
CMND
Cấp Ngày
Cấp tại
Nơi sinh Thành phố Hồ Chí Minh
Dân tộc Kinh
Quốc tịch Việt Nam
Nghề nghiệp Còn nhỏ
Nơi thường trú
37/6 ấp Vạn Hạnh, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh
Ngày thông báo

28/01/2010
(Đã hết hạn thông báo)

Người xin thôi quốc tịch Việt Nam