Sở Tư pháp Thái Nguyên

Họ và tên INGOLF HƯNG BRINCH
Giới tính Nam
Sinh ngày 14/05/2008
CMND
Cấp Ngày
Cấp tại
Nơi sinh Bệnh viện Việt Pháp - Hà Nội
Dân tộc Kinh
Quốc tịch Việt Nam
Nghề nghiệp Còn nhỏ
Nơi thường trú
Xã Đông Cao - huyện Phổ Yên - tỉnh Thái Nguyên
Ngày thông báo

28/01/2010
(Đã hết hạn thông báo)

Người xin thôi quốc tịch Việt Nam