Sở Tư pháp Thừa Thiên Huế

Họ và tên Hoàng Y Đình
Giới tính Nữ
Sinh ngày 15/05/2005
CMND
Cấp Ngày
Cấp tại
Nơi sinh Bệnh viện trung ương Huế
Dân tộc Kinh
Quốc tịch Việt Nam
Nghề nghiệp Còn nhỏ
Nơi thường trú
15/27 đường Phan Đình Phùng - thành phố Huế - tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày thông báo

25/01/2010
(Đã hết hạn thông báo)

Người xin thôi quốc tịch Việt Nam