Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp

Họ và tên Trần Gia Huy
Giới tính Nam
Sinh ngày 31/03/2020
CMND
Cấp Ngày
Cấp tại
Nơi sinh Đồng Tháp
Dân tộc
Quốc tịch Việt Nam
Nghề nghiệp Còn nhỏ
Nơi thường trú Số 385, ấp Hưng Hòa, xã Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vỏ, tỉnh Đồng Tháp
Ngày thông báo

03/05/2024

Người xin thôi quốc tịch Việt Nam