Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai

Họ và tên Kim Tú Linh
Giới tính Nữ
Sinh ngày 12/09/2018
CMND
Cấp Ngày
Cấp tại
Nơi sinh Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai
Dân tộc Kinh
Quốc tịch Việt Nam
Nghề nghiệp Còn nhỏ
Nơi thường trú Tổ 17, ấp 6, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.
Ngày thông báo

12/04/2024

Người xin thôi quốc tịch Việt Nam