Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang

Họ và tên Kim Nhật Minh
Giới tính Nam
Sinh ngày 05/06/2017
CMND
Cấp Ngày
Cấp tại
Nơi sinh Bệnh viện Từ Dũ, Thành phố Hồ Chí Minh
Dân tộc Kinh
Quốc tịch Việt Nam
Nghề nghiệp Còn nhỏ
Nơi thường trú Ấp 4, xã Tân Tây, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang
Ngày thông báo

29/03/2024

Người xin thôi quốc tịch Việt Nam