Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh

Họ và tên Ahn Huy Tâm
Giới tính Nam
Sinh ngày 21/07/2010
CMND Hộ chiếu Việt Nam số: K0103885
Cấp Ngày 21/03/2022
Cấp tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh
Nơi sinh Bệnh viện Đại học Y Dược, Thành phố Hồ Chí Minh
Dân tộc
Quốc tịch Việt Nam
Nghề nghiệp Còn nhỏ
Nơi thường trú 56/1/5 Khánh Hội, Phường 4, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày thông báo

16/08/2023

Người xin thôi quốc tịch Việt Nam