Sở Tư pháp thành phố Hà Nội

Họ và tên Nguyễn Du An Nhiên
Giới tính
Sinh ngày 12/08/2019
CMND Hộ chiếu số: C9365237
Cấp Ngày 22/10/2020
Cấp tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh
Nơi sinh
Dân tộc
Quốc tịch Việt Nam
Nghề nghiệp Còn nhỏ
Nơi thường trú 67 Bảo Linh, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
Ngày thông báo

03/07/2023

Người xin thôi quốc tịch Việt Nam