Sở Tư pháp tỉnh An Giang

Họ và tên Cho Min Ju
Giới tính Nữ
Sinh ngày 11/06/2016
CMND Hộ chiếu số: K0508166
Cấp Ngày 30/06/2022
Cấp tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh
Nơi sinh Bệnh viện sản Nhi An Giang, tỉnh An Giang
Dân tộc
Quốc tịch Việt Nam
Nghề nghiệp Còn nhỏ
Nơi thường trú ấp Bình Phước, xã Bình Chánh, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang.
Ngày thông báo

29/06/2023

Người xin thôi quốc tịch Việt Nam