Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai

Họ và tên Lê Ann
Giới tính
Sinh ngày 17/07/2015
CMND
Cấp Ngày
Cấp tại
Nơi sinh Bệnh viện Quốc tế Columbia Asia Bình Dương
Dân tộc Kinh
Quốc tịch Việt Nam
Nghề nghiệp Còn nhỏ
Nơi thường trú Tổ 7, khu phố 5, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
Ngày thông báo

20/04/2023

Người xin thôi quốc tịch Việt Nam