Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh

Họ và tên Lê Kim Ngọc Hải My
Giới tính Nữ
Sinh ngày 16/12/2008
CMND CCCD số 079308033057
Cấp Ngày 02/01/2023
Cấp tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
Nơi sinh Bệnh viện Đa khoa An Sinh, Thành phố Hồ Chí Minh
Dân tộc
Quốc tịch Việt Nam
Nghề nghiệp
Nơi thường trú 16A Sao Mai, phường 7, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày thông báo

12/04/2023

Người xin thôi quốc tịch Việt Nam