Sở Tư pháp tỉnh Long An

Họ và tên Lee Ha Na
Giới tính Nữ
Sinh ngày 07/04/2020
CMND Hộ chiếu số: C9704799
Cấp Ngày 14/01/2022
Cấp tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh
Nơi sinh Bệnh viện Đa Khoa, tỉnh Long An
Dân tộc
Quốc tịch Việt Nam
Nghề nghiệp Còn nhỏ
Nơi thường trú ấp Bà Mía, xã Mỹ Lạc, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An
Ngày thông báo

04/04/2023

Người xin thôi quốc tịch Việt Nam