Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương

Họ và tên Han Gia Bảo
Giới tính Nam
Sinh ngày 20/08/2010
CMND
Cấp Ngày
Cấp tại
Nơi sinh Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển, Uông Bí, Quảng Ninh
Dân tộc Kinh
Quốc tịch Việt Nam
Nghề nghiệp Còn nhỏ
Nơi thường trú Thôn Chi Ngãi II, phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương
Ngày thông báo

27/10/2022

Người xin thôi quốc tịch Việt Nam