Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế

Họ và tên Nam Thiên Ân
Giới tính
Sinh ngày 22/12/2020
CMND Số Hộ chiếu Việt Nam: K0463293 do Cục Quản lý xuất nhập cảnh cấp ngày 23/5/2022
Cấp Ngày
Cấp tại
Nơi sinh Bệnh viện Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh
Dân tộc
Quốc tịch Việt Nam
Nghề nghiệp Còn nhỏ
Nơi thường trú 1/56 Trần Nhật Duật, phường Thuận Lộc, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày thông báo

14/10/2022

Người xin thôi quốc tịch Việt Nam