Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai

Họ và tên Nguyễn Gia Huy
Giới tính
Sinh ngày 17/08/2019
CMND
Cấp Ngày
Cấp tại
Nơi sinh Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
Dân tộc Kinh
Quốc tịch Việt Nam
Nghề nghiệp Còn nhỏ
Nơi thường trú Ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
Ngày thông báo

12/10/2022

Người xin thôi quốc tịch Việt Nam