Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương

Họ và tên Lee Phạm Tường Vy
Giới tính Nữ
Sinh ngày 15/05/2017
CMND Số định danh cá nhân: 074317001596
Cấp Ngày
Cấp tại
Nơi sinh Bệnh viện phụ sản Mê Kông, thành phố Hồ Chí Minh
Dân tộc
Quốc tịch Việt Nam
Nghề nghiệp Còn nhỏ
Nơi thường trú 133/5 khu phố Tân Hiệp, phường Tân Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương
Ngày thông báo

12/09/2022

Người xin thôi quốc tịch Việt Nam