Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh

Họ và tên Shim Hyun Jeong
Giới tính Nữ
Sinh ngày 16/05/1999
CMND Hộ chiếu số C0244793 cấp ngày 06/4/2015 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh
Cấp Ngày
Cấp tại
Nơi sinh Thành phố Hồ Chí Minh
Dân tộc
Quốc tịch Việt Nam
Nghề nghiệp
Nơi thường trú 275/40/13 Bạch Đằng, phường 15, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
Ngày thông báo

04/05/2022

Người xin thôi quốc tịch Việt Nam