Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương

Họ và tên Ju Li A
Giới tính Nữ
Sinh ngày 04/10/2018
CMND Số định danh cá nhân: 079318041932
Cấp Ngày
Cấp tại
Nơi sinh Bệnh viện Đa khoa quốc tế Becamex, phướng Lái Thiênu thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương
Dân tộc
Quốc tịch Việt Nam
Nghề nghiệp Còn nhỏ
Nơi thường trú Khu phố 2, Thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương
Ngày thông báo

02/12/2021

Người xin thôi quốc tịch Việt Nam