Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc

Họ và tên Son Tuấn Kiệt
Giới tính Nam
Sinh ngày 26/08/2012
CMND Hộ chiếu số C6102165 cấp ngày 19/9/2018 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh
Cấp Ngày
Cấp tại
Nơi sinh Bệnh viện Sản nhi tỉnh Vĩnh Phúc
Dân tộc Kinh
Quốc tịch Việt Nam
Nghề nghiệp Còn nhỏ
Nơi thường trú Thôn Yên Mỹ, xã Tứ Yên, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc
Ngày thông báo

14/01/2020

Người xin thôi quốc tịch Việt Nam