Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc

Họ và tên Son Hoàng Hà Anh
Giới tính Nữ
Sinh ngày 23/04/2011
CMND Hộ chiếu số C4228506 cấp ngày 23/11/2017 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh
Cấp Ngày
Cấp tại
Nơi sinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc
Dân tộc Kinh
Quốc tịch Việt Nam
Nghề nghiệp Còn nhỏ
Nơi thường trú Thôn Yên Mỹ, xã Tứ Yên, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc
Ngày thông báo

14/01/2020

Người xin thôi quốc tịch Việt Nam