Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa

Họ và tên Vương Nhuệ Dĩ (Wang Rui Yi)
Giới tính Nữ
Sinh ngày 09/05/2013
CMND Hộ chiếu số E73800880, cấp ngày 27/9/2016 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh Trung Quốc
Cấp Ngày
Cấp tại
Nơi sinh Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa
Dân tộc
Quốc tịch Việt Nam
Nghề nghiệp Còn nhỏ
Nơi thường trú Tạm trú tại số 19, đại lộ Tự do, Khu công nghiệp Visip I, Thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương
Ngày thông báo

16/05/2019

Người xin thôi quốc tịch Việt Nam