Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương

Họ và tên Hwang I An
Giới tính Nam
Sinh ngày 01/03/2015
CMND
Cấp Ngày
Cấp tại
Nơi sinh Bệnh viện Từ Dũ, Thành phố Hồ Chí Minh
Dân tộc
Quốc tịch Việt Nam
Nghề nghiệp Còn nhỏ
Nơi thường trú Ấp 3, xã Tân Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương
Ngày thông báo

03/05/2019

Người xin thôi quốc tịch Việt Nam